1

Tegenwoordig wordt er veel aandacht geschonken aan het voorkomen van kruisbesmetting.
Hier gebruikt men HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Point) voor. HACCP is begin jaren 60 ontwikkeld door de NASA als concept voor voedselveiligheid van het ruimtevoedsel. Sindsdien wordt het wereldwijd gebruikt in diverse branches zoals voedselverwerkingbranche, horeca, scholen, zorg en andere instituten. In dit artikel wordt u wegwijs gemaakt in het hygiënisch te werk gaan om kruisbesmetting tegen te gaan.

HACCP heeft als doel systematisch controlepunten in het proces in te voeren om biologische, chemische en fysieke risico’s te vermijden. De zeven kernpunten van het HACCP-systeem zijn:
1. Inventariseren potentiële gevaren
2. Vaststellen van kritische controlepunten
3. Geef per kritische controlepunt de kritische grenzen aan
4. Het monitoren van de kritische controlepunten
5. Leg per kritische controlepunt maatregelen vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
6. Controleer de effectiviteit van de aanpak en pas indien nodig aan
7. Houd documentatie en registraties bij

Kleurcodering is een controle middel en een component van het HACCP-systeem om kruisbesmetting tegen te gaan.  Het voorkomen van kruisbesmetting is een aandachtspunt in vele branches, voornamelijk zorginstellingen. De verspreiding van een virus van de ene ruimte naar de andere ruimte kan snel escaleren van een klein probleem naar een groot probleem. Een schone werkruimte is inherent aan de bescherming van de patiënten, personeel en bezoekers.

Aanbevolen kleurcodering schoonmaakgereedschap:

Kleuren Ruimtes
Blauw Eetruimtes , kantoren, lobbies, gangen, lokalen
Groen Keuken, cafetaria
Rood Besmettelijke ruimtes, toiletgroepen, patiëntenkamers
Geel opslagruimtes

Het kleurcoderingssysteem limiteert de schoonmaakproducten voor het gebruik voor een bepaalde ruimte. Met deze systematische aanpak kunnen schoonmaakproducten langer gebruikt worden en voorkom je in hoge maten het risico van kruisbesmetting.

Denk bij uw volgende aankoop aan het gebruik van kleurcodering.

Neem ook een kijkje in ons assortiment!