Disclaimer

i-teamwebshop by SAPO spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. SAPO Products is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op onze website vermeld staat. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SAPO Products nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SAPO Products.

Door het bezoeken en gebruik maken van onze website gaat uw akkoord met deze disclaimer.

De website behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig onze disclaimer.